CATV CABLES FOIL AND BRAINED SCREEN

CATV CABLES FOIL AND BRAINED SCREEN

mm ca ca
Type 0.6L/3.0 ALG 0.65/3.0 ALG 0.4/1.75 ALG 0.4/2.45 ALG 0.6/3.7 ALG 0.7/4.4 ALG 0.7/4.5 ALG-H
Cable structure
Inner conductor ca.Φ mm 7.0×0.20 Cu 0.65 Cu 0.4 CuW 0.4 CuW 0.6 Cu 0.7 Cu 0.75 CuW
insulation Φ mm 3.0PE 3.0PE 1.75 Cell-PE 2.45PE 3.7PE 4.4PE 4.5PE
outer conductor ALGPR-FG ALGPR-FG ALGPR-FG ALGPR-FG ALGPR-FG ALGPR-FG ALGPR-FG
sheath PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
colour white white or brown white white white white white
outer Φ ca.mm 5.1 5.1 3.3 4.3 5.8 6.6 6.6
bengding radius min ca.mm 30 30 17 20 30 35 35
weight ca.kg/km 33 33 15 21 38 44 52
Sutable connectors:
twist on plug   F58TW   F4TW F59TW F6.6TW F7TW
crimpplug   -   F4C F59C F7C F7C
crimpjack   -   - F61C FK7C FK7C
terminator 75 ohm   FA75   FA75 FA75 FA75 FA75
hand crimp tool   -   - C95 C7-11 C7-11

CATV CABLES FOIL AND BRAIDED SCREEN

mm ca ca
Type 0.7/4.8C ALG 0.7/4.8CW ALG 1.1/7.3 ALG 1.1/7.3 ALG-T 1.8/11.5 FG A-2YK2Y 1ilx 1.1/7.3 A-2YOK2Y1nkx 2.2/8.8 A-2YOK2Y 1qkx 3.0/13.5
Cable structure
Inner conductor ca.Φ mm 0.75 Cu 0.75 CuW 1.1 Cu 1.1 Cu 1.8 Cu 1.1 Cu 2.2 Cu 3.3 Cu
insulation Φ mm 4.8PE 4.8PE 7.3PE 7.3PE 11.5PE 7.3PEH 8.8PEH 13.5PEH
outer conductor ALGPR-FG ALGPR-FG ALGPR-FG ALGPR-FG CuFG CuR CuR CuR
sheath PVC PVC PE PE PE PE PE PE
colour white white black black black black black black
outer Φ ca.mm 6.8 6.8 10.3 10.3 15 11 12.5 17
bengding radius min ca.mm 35 35 100 150 150 150 150 200
weight ca.kg/km 47 49 98 177 218 148 183 347
Sutable connectors:
twist on plug F7TW F7TW - - - F11TW    
crimpplug F7C F7C F11C F11C F17C F11C    
crimpjack FK7C FK7C - - - -    
terminator 75 ohm FA75 FA75 FA75 FA75 FA75 -    
hand crimp tool C7-11 C7-11 C7-11 C7-11 - C7-11    

All 10 page Top Next     
Copyright © LRC ELECTRIC&PLASTIC CO.,LTD.
MADE AND HELP:YUHUAN